Po naszym otwarciu 1 ♦/♥/♠ na wysokości 3 jeśli przeciwnik zmierza wyraźnie do 3NT

I licytuje 3 //♠ w nasz kolor otwarcia gramy antykontrą

                              

Wejścia 1NT po 1♣  klasyczne po pozostałych mł5 + 4st

 

Obrona na SILNE 1NT

Dbl - 5mł 4st

2♣ - oba starsze 5-4

2- jeden stary

2- 5 4+mł

2♠ - 5♠ 4+mł

 

Obrona na SŁABE 1NT

Dbl – siłowa

2♣ - dowolny monokolor

2- oba stare

2/♠ - licytowana 5 + 4mł

 

Obrona na 4-tej rece po 1NT

1NT – pas – pas - ?

                        Dbl - wznawiająca

2♣ - dowolny monokolor

                        2- oba stare

                        2/♠ - 5 licytowana + 4mł

 

 

Pytanie o asy 102 + Q przy damie bez K

odpowiedź 5NT 2A + renons nic nie mówi o Q

 

Po odpowiedzi 5♣/następne pytania z pominięciem koloru uzgodnionego:

- następny szczebel – pytanie o damę atu:

                - kolejny szczebel – brak damy

                - kolor uzgodniony – dama, brak bocznego króla

                - kolor boczny – dama + król w zgłoszonym kolorze

                - 5NT – dama + 2 boczne króle

                - 6NT – dama + 3 boczne króle

- drugi w kolejności szczebel – pytanie o króle:

                - kolor uzgodniony – brak króla

                - boczny kolor – król w licytowanym kolorze

- 5NT – 2 boczne króle

                - 6NT – 3 boczne króle

- 5NT, jeśli nie jest pytaniem S/O

 

Po odpowiedzi 5/♠ następne pytanie z pominięciem koloru uzgodnionego:

                - następny szczebel pytanie o króle

                - 5NT, jeśli nie jest pytaniem S/O

 

4NT – (dbl) –

Pas - 1 szczebel

                rdbl - 2 szczebel

 

4NT – (wejście) –

Pas - 1 szczebel

                Dbl - 2 szczebel

 

5NT – zalicytowane z przeskokiem po uzgodnieniu koloru – atutowa:

        - 6♣ - 0

        - 6- A,K lub D

        - 6- 2 figury z A,K,D

        - 6♠ - AKD

5NT – zalicytowane z przeskokiem, gdy nie uzgodniono koloru – wybierz szlemika

 

Po splinterze i pytaniu o asy – 6 w kolor splintera:

        - gdy splintera licytował partner – jeżeli masz renos licytuj szlema

        - kiedy my licytowaliśmy splintera – mam renons w tym kolorze, jeżeli wszystkie twoje asy są w pozostałych kolorach licytuj szlema

 

Drury zawsze z fitem

2 słabe lub 15+

Powrót na kolor 9-11

Inne 12-14

 

Wist odmienny zrzutki odwrotne

Nie do koloru lavinthal

Do AQ jakość

K ilość

 

Na NT wist z Q żąda odblokowania

Kontra negatywna do 4bez względu na założenia

Kontra wywoławcza do 4

 

Po otwarciu przeciwnika 1♣/

Wejście 2 obie stare 5-5

 

Po otwarciu przeciwnika 3wejściu 3♠ i pasie

4 - silne uzgodnienie pików

4NT – oba młode

 

Kontra z 3 kartowym Fitem do wysokości 2 w kolor 1-szej odpowiedzi

 

2NT po 2 over 1 GF

2NT po 1 over 1 inwit


(1♣) – pas - (1NT) - 2♣ - oba stare

(1) – pas – (1NT) - 2♦ - oba stare

 

OTWARCIA

 

1♣ -         12-14 zrównoważony

12-18 5+♣

18+ dowolny

 

1 -         12-18 5/4 przy 5♣ lub 4441

1/♠ -      12-18 5/♠

1NT -      15-18

2♣ -         11-15 6♣ lub 5♣ + 4st

2-         6+/♠ lub 21–22 zrównoważony

2 -         5-5 inny

2♠ -         5♠-5 młody

2NT –     5-5 młode

3♣///♠ - blok

3NT -      gambling bez bocznego stopera

4♣///♠ - naturalny blok

 

 

 

                               OTWARCIE 1♣

 

1♣ -

2 - 11-12 , układ zrównoważony w tym 5332 z ♣ lub , ręka zła do zajęcia BA

2♠ - 6♣ 9-11

2NT – 11-12 skład zrównoważony bez starszej czwórki, oba stare trzymane dobrze

3♣ - 6 z krótkością 9-11

3 - 6 bez krótkości 9-11

3- 13-15 w obu starych wyłącznie kombinacje honorów Ax(x), Kxx, Dxx

3♠ - 13-15, nic lub półtrzymanie w obu kolorach starszych

3NT – 13-15 kolory wjazdowe w starszych

4♣/- texasy na /♠ sugeruje niezły kolor 7-mio kartowy

4/♠ - słaby kolor do gry dla wariantu przygotowawczego

 

1♣ - 2♠

2NT – pytanie

        3♣ -         kolor z 1 figurą

        3//♠ -   kolor z dwoma figurami z licytowaną krótkością

        3NT -      kolor z dwoma figurami bez krótkości

 

Po 3-cio i 4-to ręcznym otwarciu 1♣

2- 4 + 5♠

2♠ - 4 + 6♠

 

1♣ - (dbl) - 1 = negat

(1♣) – dbl - (p) - 1= negat

1♣ - (1) - dbl = obie starsze 4

1♣ - (dbl) - 2♣ - forcing w nierównym

1♣ - (dbl) – rdbl = 11+ równy

 

1♣ - 1

1NT -

         3♣ - 5-5 młode 4-7

         3 - 5-5 stare 4-6

 

1♣ - 1NT

2(forcing) -

                        2-         minimum

                        2♠ -         5422

                        2NT -      4♣ mogą być 4    

                        3♣ -         5♣ max

                        3-         4333

                        3-         5 2 33 max

                        3♠ -         5 2♠ 33 max

                        3NT -      5 2♣ 33 max

 

1♣ - 1NT

2- 2

2♠ (pytanie) - odpowiedzi jak wyżej

 

1♣ - 1NT

2- 2♠

2NT (pytanie) -

                        3♣ - 5♣ dół

                        3-  5 dół

                        3- 5♣ góra

                        3♠ - 5 góra

 

ODWROTKA (jeżeli I lub II broniący interweniuje kontrą, 2dalej jest odwrotką, po interwencji kolorem nie gramy odwrotką)

 

1♣ - 1/♠

2-

                        2-         od 10

                        2♠ -         4 słabe

                        2NT -      5-4 słabe

                        3♣/-      10-11 5♣/ + 4 starsza

                        {3-        powrót na kolor 5332 slabe

                        {3♠ -        drugi starszy 6 z licytowaną krótkością

                        3NT -      6 bez krótkości

                        4♣/ -      6 z licytowaną krótkością

 

2- 2♠

2NT (pytanie) -

                        3♣/-      5♣/ + 4 starsza

                        3-         po 1 - 4333  

                                        po 1♠ - 4441 singiel

                        3♠ -         po 1 - 4♠

                                        po 1♠ - 4333

                        3NT -      4 starsza + 4 młodsza

 

2- 2NT

3♣ (pytanie)   -

3- 4   

                        {3- powrót na kolor 4♣

                        {3♠ - drugi stary naturalne 5-4 na starych

 

 

 

2- 2

2♠ (pytanie) -

                        2NT -      4

                        3♣ -         5 starsza 4♣

                        3-         5 starsza 4

                        {3 -        powrót na kolor 5332

                        {3♠ -        drugi stary 54 w starych

                        3NT -      6322

                        4♣ -         633 1♣

                        4-         633 1

                        4-         633 1w drugim starym

 

 

1♣ - 1    negat 0-7

                7-11 min 1 młody

                16+

 

1♣ - 1  - dbl = 4♠

                - 1♠ = 5♠

 

1♣ - 1

2(acol) -

                2 -                 0-3

                2♠ -                 4-6

                2NT -              7+ młody

                3 w kolor -     4-6PC QWxxx, Q10xxxx

 

 

 

 

1♣ - 1/♠

2♣ (F1) - 2 (pytanie)

2 w kolor partnera 3 kartowy fit

2 w drugi stary 5♣+4 starsza bez fitu

2NT - 18PC 6♣ bez fitu

3♣ - 15-17 6♣

3 - 5♣ 4

3 w kolor partnera 15-17 z fitem 4 kartowym

3 w drugi stary 18+ 5♣ 4 4kartowy fit  i renons

3NT - 18+ z fitem bez krótkości

 

 

MAGISTER

 

1♣ - 1

1NT –

2♣ - transfer na kara

                2- forcing

 

 

Po 2♣ automat 2

                               Pas sign off na karach

                               Powrót na kolor 5/♠ inwit

                               3♣ - słabe na ♣ sign off

 

Po 2

Kolor partnera dół bez fitu

Drugi stary dól z Fitem

2NT - góra bez fitu

3♣ - 5♣ z fitem góra

3- 4333

3 po odpowiedzi 1♠ - 4 z fitem góra

3 po odpowiedzi 1- 44mł z fitem góra

3♠ po odp 1 - 4♣333 góra

3♠ po odp 1♠ - 4♣333 góra

3NT po 1♠ - 44 mł z Fitem góra

 

 

 

                               OTWARCIE 1          

                       

1 -

2 -         forcing 3+bez starszej czwórki i bez 5♣

2 -         11-12 ręka zła do zajęcia NT

2♠ -         6♣ 9-11

2NT -      11-12 oba starsze dobrze trzymane

3♣ -         blok na karach lub silny sprinter od 12

        3 -         inwit 9-11 brak starszej czwórki, ręka jednokolorowa na karach bądź ręka karowo-treflowa, punkty w młodych

        3/♠ -      minisplinter 9-12

       

 

 

1- (1)

                Dbl - 4♠

                1♠ - 5+♠

 

1- 2♠

2NT (pytanie) -

                               3♣ -         kolor z 1 figura

                               3//♠ -   kolor z 2 figurami i licytowaną krótkością

                               3NT -      kolor z 2 figurami bez krótkości

 

Po 3-cio i 4-to ręcznym otwarciu 1

2- 4 5♠

2♠ - 4 6♠

 

1- 1/♠

3 -  17-18 6 z 3/♠

2NT- 17-18 6 bez 3/♠

 

1- 1/♠

2- 2NT (pytanie)

3- krótkość w kolorze odpowiedzi

Kolor partnera – fit bez krótkości

3 w kolor nielicytowany krótkość z fitem

3NT pozostałe

 

1- 1

1♠ - 2

4♣ -4-4-4-1 góra

 

1- 1/♠

1NT -

2♣ - magister lub silne uzgodnienie , w następnym okrążeniu 3, lub inwit w następnym okrążeniu 2NT

                3- inwit 10-12 4

 

1- 1

1♠ -        

2♣ - czwarty kolor

 

1- 1

2♣ -

a)  12-14 5♣-4

b)  12-17 5-4♣

       

                               OTWARCIE 1                         

 

1-

        2♠ -         inwit z krótkością lub 10-11 z 4w składzie zrównoważonym

2NT -      12-16 forcing z fitem 3+

        3♣ -         8-9 inwit fit 4 kartowy bez singla

        3-         10-12 inwit fit 3 kartowy bez singla

        3-         blok

        3♠ -         minisplinter 9-11

        3NT -      splinter ♠ 12+

        4♣/-      sprinter ♣/ 12+

       

Po 3♣/

3 po 3♣ 4 nadwyżki

drugi stary karta ekstremalna z singlem

        4♣/ skład 5-5♣/

       

Po 2NT

3♣/ - 4♣/     nadwyżki

drugi stary karta ekstremalna z singlem

4♣/- skład 5-5♣/

 

1- (dbl) –

rdbl 10+ z fitem lub 12+ bez fitu

                1♠ - 4♠

                1NT - transfer na ♣

                2♣ - transfer na

                2- lepsze 2 7-9

                2 - gorsze 2 4-6

 

1- (wejście) - 2NT forcing z fitem lub sign off na kolorze niższym niż wejście

3♣ automat

 

Wyjątek 1- (2♠) –

2NT - inwit z fitem lub sign off na ♣/

                                3♠ - forcing

 

1- (2NT dwukolorowe) –

                                               Dbl (a potem 4) – fit trzy kartowy

                                               Dbl (a potem 3NT) – chęć gry bez fitu

                                               Dbl (dbl) - karna

                                               3♣ - inwit z fitem

                                               3 - jak 2 bez interwencji

                                               3NT – podniesienie do dogranej fit czterokartowy układ zrównoważony

                                               4♣/- splinter forming do końcówki 4 kartowy fit

                                               4- blokujące

 

1- 2♣

2(5-4) - 2NT (pytanie) -

3♣ - 3♣ lub 5422 silne

3NT - 12-14 5422

1- 2♣

2- 2NT

3♣ - 3(pytanie) -

                        3- 3♣

                        3♠ - 17-18 5422

                        3NT - 15-16 5422

 

1- 1♠

2- 2NT (pytanie) -

3♣/-      krótkość ♣/ z fitem

3-         krótkość pik

3♠ -         bez krótkości z fitem

3NT -      pozostałe

 

1- 1♠

2NT (16-18) - 3♣ (pytanie) -

                               3- 6

                               3♠ - 3♠ 5

                               3- 5 4

                               3NT - 533 2♠

 

1- 1♠                   

3♠ - inwit

 

1- 1♠

3- samodzielne (16-18)

 

1- 1♠

3♣/ 5-5 (16-18)

 

 

 

                               OTWARCIE 1♠

 

1♠ - 2NT -      inwit z krótkością lub 10-11 z 4w składzie zrównoważonym

        3♣ -         12-16 forcing z fitem 3+♠

        3 -         8-9 inwit fit 4 kartowy bez singla

        3 -         10-12 inwit fit 3 kartowy bez singla

3♠ - blok

        3NT -      minisplinter  9-12

        4♣// -  sprinter 12+

 

1♠ - 3NT

4♣ (pytanie) -

                4- krótkość

                4- krótkość

                4♠ - krótkość ♣

 

Po 3♣/

3 po 3♣ 4 nadwyżki

drugi stary karta ekstremalna z singlem

        4♣/ skład 5-5♣/

       

Po 2NT

3♣/ - 4♣/     nadwyżki

drugi stary karta ekstremalna z singlem

4♣/- skład 5-5♣/

 

1♠ - (dbl) –

rdbl -      10+ z fitem lub 12+ bez fitu

                1NT -      transfer na ♣

                2♣ -         transfer na

                2 -         transfer na

                2-         lepsze 2♠ 7-9

                2♠ -         gorsze 2♠ 4-6

 

1♠ - (wejście) - 2NT forsing z Fitem lub sign off na kolorze niższym od wejścia

3♣ automat

 

1♠ - (2NT dwukolorowe) –

                                               Dbl (a potem 4♠) – fit trzy kartowy

                                               Dbl (a potem 3NT) – chęć gry bez fitu

                                               Dbl (dbl) - karna

                                               3♣ - inwit z fitem

                                               3♠ - jak 2♠ bez interwencji

                                               3NT – podniesienie do dogranej fit czterokartowy układ zrównoważony

                                               4♣//- splinter forming do końcówki 4 kartowy fit

                                               4♠ - blokujące

 

 

 

Po sprzedaniu układu 5-4

1♠ - 2♣          

2/       

 

1♠ - 2

2

 

2NT (pytanie) -

3♣ - 3♣ lub 5422 silne

3NT - 12-14 5422

 

1♠ - …

… - 2NT

3♣ - 3 (pytanie) -

3- 3♣

3♠ - 17-18 5422

3NT - 15-16 5422

 

                                      

 

 

 

OTWARCIE 1NT                    

 

1 NT -

2♣ -         Stayman (może być bez starszej 4)

2 -         teksas na

2 -         teksas na ♠

2♠ -         teksas na ♣

2NT -      teksas na

3♣ -         55 młode słabe

3 -         55 stare silne

3 -         55 stare słabe

3♠ -         55 młode silne

 

1NT – (wejście) –

dbl - negatywna lub 5332 inwit

                        2NT - lebensohl

 

1NT - (2) - 2NT (lebensohl)

3♣          

Pas - sign off na ♣

                3- sign off na

                3 - 4♠ bez zatrzymania z krótkością forcing

                3♠ - 4♠ bez zatrzymania bez krótkości forcing

                3NT - 4♠ zatrzymanie

 

1NT - 2♣ - (ktr) –

-        Bezpośrednia odpowiedź z zatrzymaniem

-        Rktr chęć gry

-        Pas brak zatrzymania ♣, rktr partnera ponowwne pytanie

 

ROZKŁADOWY 1NT

 

1NT - 2♣

2 - 

2 -         słabe minimum 4-4 w starych

2♠  -        pytanie            

2NT -      inwit

3♣/3-    inwity

3/3♠ -    forsing 5-4 na starych z licytowaną czwórką

 

 

1NT - 2♣

2 - 2♠ (pytanie) -

2NT - (bez mł. 5)

3♣ - 5332 

3- 6♣ lub 6    

3- 3–2–5–3

3♠ - 2–3–5–3

3NT - 3–3–5–2

 

 

1NT - 2♣

2 - 2♠

3-

3 - pytanie -

3♠ -  trefle

3NT - kara

 

1NT - 2♣

2 - 2♠

2NT - 3♣ (pytanie) -

3 - 3–3–4-3

3 - 2–3–4–4

3♠ - 3–2–4–4

3NT - 3–3–3–4

 

1NT - 2♣

2- 2♠

3♣ - 3 (pytanie) -

3 - 3–2–3–5

3♠ - 2–3–3–5

3NT - 3–3–2–5

 

1NT - 2♣

2 -                

2♠ - inwit z 4 ♠

2NT - inwit bez starszych czwórek

3♣ - pytanie

3- inwit z

3 - końcówka w kolor czy w ba albo forsujące uzgodnienie

Wyżej splintery

 

1NT - 2

2- 3(pytanie) -

3- 4

3- 3-4-3–3

3♠ - 4–4 w starych

3NT - 4

 

 

 

1NT - 2

2- 3

3- 3(pytanie) -

3♠ - 3–4–4–2

3NT - 2–4–4-3

 

 

1NT - 2♣ 

2♠

2NT - inwit

3♣ - pytanie

3- inwit z 5

3- końcówka w kolor czy w ba lub silne uzgodnienie

3♠ - inwit z 4♠

Wyżej splintery

 

 

1NT - 2♣ 

2♠ - 3♣ (pytanie) -

3- 4

3- 4–3–2–4

3♠ - 4–3–3–3

3NT – 4–2–3–4

 

 

1NT - 2♣ 

2♠ - 3

3- 3 (pytanie)

3♠ - 4–2–4–3

3NT - 4–3–4–2

 

 

1NT - 2

2NT – max otwarcia, co najmniej 2 starsze figury z blotką

3 - ponowny transfer, może być słaby

3- kolor karowy

3♣ - max otwarcia, 4z co najmniej jedną starszą figurą, wezwanie do zalicytowania ponownego transferu

3- uzgodnienie z czwórką

2- pozostałe ręce

 

 

1NT - 2

2- 2♠ - inwit 4♠ (z forsingiem najpierw Stayman)

2NT – inwit mogą być 4 ♣/

3♣/- forsing do końcówki

 

 

1NT - 2

2NT – max otwarcia, co najmniej 2 starsze figury z blotką

                3 - ponowny transfer, może być słaby

                3♠ - kolor kierowy

3 - max otwarcia, 4 z co najmniej jedną starszą figurą, wezwanie do zalicytowania ponownego transferu

3♠ - uzgodnienie z czwórką

2♠ - pozostałe ręce

 

 

1NT - 2

2♠ - 2NT – inwit mogą być 4 ♣/

3♣/- forsing do końcówki

        3- 4inwit (z forsingiem najpierw Stayman)

 

1NT – 2♠

2NT – dół

3♣ - góra z fitem lub bardzo dobry fit

 

1NT – 2NT

3♣ - góra z fitem lub bardzo dobry fit

3- dół

 

 

 

                        OTWARCIE 2♣                        

 

2♣ -

2NT 

1.    sign off na ♣

2.    -♠ przynajmniej inwit

3.    - forcing

4.    ♠- forcing

5.    16-18 bez st. 4             

3♣ inwit do 3NT

 

2♣ - 2NT

3♣ (automat)

1.    pas

2.    3

3.    3

4.    3♠

5.    3NT

 

2♣ - 2

2- 2♠ (pytanie)

        2NT inwit

 

2♣ - 2

2♠ - 2NT (pytanie)

Powrot na stary 5422 silne

3NT 5422 słabe

 

2♣ - (wejście) - dbl do długości

 

2♣ - 2                                                  

2NT - 6♣ góra                      

3♣ - 6♣ dół                   

 

2♣ - 3♣

3//♠ z wartości

 

 

 

                                       OTWARCIE 2             

 

2 - 3- inwit fity w starych

2 - 3- blok fity w starych

2 - 4♣ - zalicytuj swój kolor texas-em, silne ewentualne pasy forsujące

2 - 4- fity w starych nic nie obiecuje

 

       

2- 2NT (pytanie) -

3♣ - słaba ręka

3-

3- ♠

3♠ - AKQ

3NT - AKQ ♠

4NT - 21-22

 

2- 2NT

3♣ -

3- do koloru

3- pytanie

 

2- 2NT

3♣ - 3(pytanie)

3=♠

3♠=

 

2- 3♣ (♣/)

3(pytanie) –

3 z własnego dobry kolor ♣ do gry

3♠ z własnego dobry kolor do gry

 

2- (wejście na wysokości 2) dbl do długości

     - (wejście na wysokości 3) dbl karna

 

               

                       

                                       OTWARCIE 2                            

 

2-

2♠ -         do koloru

2NT-       pytanie

3♣ -         do koloru lub inwit do ♠

3-         inwit punktowy z fitem

        3-         blok

3♠ -         forcing z ♠

 

2- 2NT (pytanie)                                      

3♣ - 5♣ dół  

3 - 5 dół

3 - 5♠

3♠ - 5♣ góra

3NT - 5 góra

 

2- 2NT

3♣/- 3 do pasa

 

       

                                       OTWARCIE 2♠                 

 

2♠ -

2NT - pytanie

3♣ - do koloru

3 - inwit punktowy z Fitem

3 - forcing z

3♠ - blok

 

2♠ - 2NT (pytanie)

3♣ -5♣ dół

3 - 5 dół

3 - 5♣ góra

3♠ - 5góra

 

                                      

 

 

OTWARCIE 2NT                    

 

 

2NT - 3 (pytanie)

3♠ - 2-1-5-5

3NT - 1-2-5-5

4♣ - 6♣

4- 6

4- 0-3-5-5

4♠ - 3-0-5-5

 

 

 

                               OTWARCIE 3NT                            

       

3NT - 4 (pytanie)

4/♠ - licytowana krótkość

4NT - krótkość w drugim młodym

5♣/ - brak krótkości z własnego koloru